ข้อมูลผู้มารับบริการโรงพยาบาลหนองคาย
วันพุธที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561
จำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก   จำนวน   908   ราย
ข้อมูลคนไข้ Admit   จำนวน   1   ราย
ข้อมูลคนไข้ Discharge   จำนวน   0   ราย

สถิติผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก 7 วันย้อนหลัง
วันที่
จำนวน
2018-03-21 908 ราย
2018-03-20 1526 ราย
2018-03-19 1769 ราย
2018-03-18 279 ราย
2018-03-17 273 ราย
2018-03-16 1235 ราย
2018-03-15 1465 ราย