ข้อมูลผู้มารับบริการโรงพยาบาลหนองคาย
วันศุกร์ที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
จำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก   จำนวน   1162   ราย
ข้อมูลคนไข้ Admit   จำนวน   51   ราย
ข้อมูลคนไข้ Discharge   จำนวน   17   ราย

สถิติผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก 7 วันย้อนหลัง
วันที่
จำนวน
2019-05-24 1162 ราย
2019-05-23 1869 ราย
2019-05-22 1520 ราย
2019-05-21 2007 ราย
2019-05-20 332 ราย
2019-05-19 246 ราย
2019-05-18 233 ราย