ข้อมูลผู้มารับบริการโรงพยาบาลหนองคาย
วันอังคารที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560
จำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก   จำนวน   1252   ราย
ข้อมูลคนไข้ Admit   จำนวน   21   ราย
ข้อมูลคนไข้ Discharge   จำนวน   2   ราย

สถิติผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก 7 วันย้อนหลัง
วันที่
จำนวน
2017-11-21 1252 ราย
2017-11-20 1812 ราย
2017-11-19 292 ราย
2017-11-18 300 ราย
2017-11-17 1398 ราย
2017-11-16 1343 ราย
2017-11-15 1704 ราย