ข้อมูลผู้มารับบริการโรงพยาบาลหนองคาย
วันอังคารที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561
จำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก   จำนวน   1588   ราย
ข้อมูลคนไข้ Admit   จำนวน   70   ราย
ข้อมูลคนไข้ Discharge   จำนวน   61   ราย

สถิติผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก 7 วันย้อนหลัง
วันที่
จำนวน
2018-11-20 1588 ราย
2018-11-20 1588 ราย
2018-11-19 1538 ราย
2018-11-18 253 ราย
2018-11-17 250 ราย
2018-11-16 1154 ราย
2018-11-15 1532 ราย