ข้อมูลผู้มารับบริการโรงพยาบาลหนองคาย
วันอังคารที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562
จำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก   จำนวน   1594   ราย
ข้อมูลคนไข้ Admit   จำนวน   24   ราย
ข้อมูลคนไข้ Discharge   จำนวน   10   ราย

สถิติผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก 7 วันย้อนหลัง
วันที่
จำนวน
2019-03-19 1594 ราย
2019-03-18 1830 ราย
2019-03-17 274 ราย
2019-03-16 297 ราย
2019-03-15 1264 ราย
2019-03-14 1537 ราย
2019-03-13 2153 ราย