ข้อมูลผู้มารับบริการโรงพยาบาลหนองคาย
วันพุธที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
จำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก   จำนวน   1734   ราย
ข้อมูลคนไข้ Admit   จำนวน   107   ราย
ข้อมูลคนไข้ Discharge   จำนวน   42   ราย

สถิติผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก 7 วันย้อนหลัง
วันที่
จำนวน
2018-05-23 1734 ราย
2018-05-22 1989 ราย
2018-05-21 1983 ราย
2018-05-20 324 ราย
2018-05-19 441 ราย
2018-05-18 1525 ราย
2018-05-17 1954 ราย