ข้อมูลผู้มารับบริการโรงพยาบาลหนองคาย
วันศุกร์ที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2562
จำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก   จำนวน   1501   ราย
ข้อมูลคนไข้ Admit   จำนวน   68   ราย
ข้อมูลคนไข้ Discharge   จำนวน   34   ราย

สถิติผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก 7 วันย้อนหลัง
วันที่
จำนวน
2019-01-18 1501 ราย
2019-01-17 1498 ราย
2019-01-16 1811 ราย
2019-01-15 1814 ราย
2019-01-14 2002 ราย
2019-01-13 283 ราย
2019-01-12 277 ราย