ข้อมูลผู้มารับบริการโรงพยาบาลหนองคาย
วันเสาร์ที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561
จำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก   จำนวน   4   ราย
ข้อมูลคนไข้ Admit   จำนวน   3   ราย
ข้อมูลคนไข้ Discharge   จำนวน   0   ราย

สถิติผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก 7 วันย้อนหลัง
วันที่
จำนวน
2018-07-21 4 ราย
2018-07-20 1368 ราย
2018-07-19 1682 ราย
2018-07-18 1669 ราย
2018-07-17 1576 ราย
2018-07-16 1603 ราย
2018-07-15 266 ราย