ข้อมูลผู้มารับบริการโรงพยาบาลหนองคาย
วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2561
จำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก   จำนวน   1670   ราย
ข้อมูลคนไข้ Admit   จำนวน   76   ราย
ข้อมูลคนไข้ Discharge   จำนวน   54   ราย

สถิติผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก 7 วันย้อนหลัง
วันที่
จำนวน
2018-01-18 1670 ราย
2018-01-17 1984 ราย
2018-01-16 1590 ราย
2018-01-15 1653 ราย
2018-01-14 230 ราย
2018-01-13 231 ราย
2018-01-12 1381 ราย