ข้อมูลผู้มารับบริการโรงพยาบาลหนองคาย
วันจันทร์ที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ.2561
จำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก   จำนวน   696   ราย
ข้อมูลคนไข้ Admit   จำนวน   5   ราย
ข้อมูลคนไข้ Discharge   จำนวน   0   ราย

สถิติผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก 7 วันย้อนหลัง
วันที่
จำนวน
2018-09-24 696 ราย
2018-09-23 283 ราย
2018-09-22 287 ราย
2018-09-21 1126 ราย
2018-09-20 1851 ราย
2018-09-19 1829 ราย
2018-09-18 1713 ราย