เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อว่าจ้างรายคาบ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2018 เวลา 09:47 น.

ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ไตเทียม)

ตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด

>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<