กระดานข่าว

แบบสำรวจ

ท่านเข้ามาใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อ?..ท่านเป็นบุคคลภายในหรือภายนอก
 
informationNKHos

ลิ้งค์ภายนอก

หน้าหลัก ตารางการให้บริการ
 
0000000000000000000000001
000000000000000000000001
00000000000000000000001
00000000000000000001
0000000000000000001
00000000000000001
0000000000000001
0000000000001
000000000001
00000000001
0000000001
000000001
00000001
0000001
000001
00001
0001
001
01
1
10
การให้บริการ
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2008 เวลา 23:50 น.

 

คลินิก / วัน

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัส

ศุกร์

อายุรกรรม 1

ห้องเบอร์ 77

นพ.วุฒิศักดิ์

พญ.สุกัญญา

นพ.นฤพนธ์

นพ.ฉัตรชัย 
ลิ้มมณี

พญ.พรพิชญา

อายุรกรรม
ประสาท

ห้องเบอร์ 25

นพ.ปิยะเดช

นพ.ปิยะเดช

-

-

-

โรคข้อ-รูมาติซึ่ม

ห้องเบอร์ 66

พญ.จินตาหรา

-

-

พญ.จินตาหรา

พญ.จินตาหรา

ทางเดินอาหาร (GI)

ห้องเบอร์ 77

นพ.จำรัส
(โรคตับ)

-

นพ.จำรัส
(โรคทางเดินอาหาร)

-
-

อายุรกรรม
โรคหัวใจ

ห้องเบอร์ 26

-

-
-

พญ.พรพิชญา

-

อายุรกรรม
โรคเลือด

ห้องเบอร์ 66,25

-

-

กรรณิการ์
-

กรรณิการ์
(ธาลัสซีเมีย)

อายุรกรรม โรคไต

ห้องเบอร์ 25

-

-

-

นพ.พิสิฐ

-

ศัลยกรรมทั่วไป

ห้องเบอร์ 20

นพ. ขวัญชาย

แพทย์หมุนเวียน

นพ.บุญพิชิต

นพ.ศราวุธ
นพ.จารุวัฒน์

ศัลยกรรม
ทางเดินปัสสาวะ

ห้องเบอร์ 21

พญ.ภรณั
(เฉพาะนัด เวลา 13.00)

พญ.ภรณี

-
นพ.ธงชัย
-

ศัลยกรรม
หลอดเลือด

ห้องเบอร์ 21

นพ. อาคม

-

-

-

นพ. อาคม

ศัลยกรรม
ประสาท

ห้องเบอร์ 21

นพ. ฉัตรชัย บุญประชารัตน์
(08.30 - 12.00 น.)
-
นพ. ฉัตรชัย บุญประชารัตน์
(08.30 - 12.00 น.)
-

-

กระดูกและข้อ

ห้องเบอร์ 22

นพ.วรวิทย์

นพ.ทศพร

แพทย์หมุนเวียน

นพ.กฤษฎา

นพ.รุ่งโรจน์

ฝากครรภ์

ห้องเบอร์ 33

นพ.รัฐวิชญ์

พญ.สุนิดา

นพ.กิตติพงษ์

พญ.อภิญญา/
พญ.พิริยา

นพ.สุวิทย์/

สูติ-นรีเวช
วางแผนครอบครัว

ห้องเบอร์ 35

นพ.กิตติพงษ์

พญ.รัชนีกร

พญ.อภิญญา/
พญ.พิริยา

นพ.รัฐวิชญ์

พญ.สุนิดา

ห้องเบอร์ 25

-

-

พญ.ศศิยา
-

พญ.วันรัฐ

กุมารเวชกรรม

ห้องเบอร์
30-32

พญ.วัชโรบล/
พญ.สุมิศรา

พญ.รัชดาพร/
พญ.ฤดีมน

พญ.สุมิศรา/
พญ.ฤดีมน

พญ.ธิดานวล/
นพ.สาธิต

พญ.ภูษณี/
พญ.สุรพร

9.00 - 10.30

-

นพ.สุรพล

-

พญ.รัชดา

นพ.สาธิต

ตรวจตา

ห้องเบอร 38

พญ.ศิริธร

พญ.ภิรดี

พญ.ศศินันท์

พญ.เมธาวี

แพทย์หมุนเวียน

หู คอ จมูก

ห้องเบอร์ 42

นพ.เอกพนธ์

พญ.ธิดา

พญ.สิริมน

นพ.เอกพนธ์

แพทย์หมุนเวียน

จิตเวช

ห้องเบอร์ 37

พญ.มนฤดี

พญ.มนฤดี

-

-

-

 

 

 

เวลา 08.00 - 16.00 น. ทุกวันจันทร์ - ศุกร์

 

*คลินิกส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนต้น ต่อ 637
*คลินิกส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ ต่อ 637
*คลินิกตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ต่อ 637
*คลินิกตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography) ต่อ 637
*คลินิกการตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะ เดิน - วิ่ง ออกกำลังกาย (EST) ต่อ 637
*คลินิกฉีดยารักษาไวรัสตับอักเสบ ต่อ 637
*คลินิกตรวจสุขภาพประจำปี ต่อ 515
*ศูนย์พึ่งได้ (ให้คำปรึกาาผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรง) ต่อ 227
*คลินิกให้การปรึกษาโรคเอดส์ , โรงเรื้อรังทั่วไป ต่อ 175

 

เวลา 08.00 - 12.00 น.

 

*ห้องตรวจลูกค้าสัมพันธ์ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์
*คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์
*คลินิกหอบหืด ทุกวันพฤหัสบดี

*คลินิกยาต้านไวรัสเอดส์

(NAPHA เด็ก) ทุกวันอังคาร
(NAPHA ผู้ใหญ่) ทุกวันพุธ
*คลินิก Fit For Life (DPAC Plus) ทุกวันพุธ , พฤหัสบดี
*คลินิกโรคจากการทำงาน ทุกวันพฤหัสบดี
*คลินิก Good Health ทุกวันศุกร์

 

เวลา 13.00 - 16.00 น.

 

*คลินิกผิวหนัง (สัปดาห์ที่ 1 และ 2 ของเดือน ) ทุกวันจันทร์
*คลินิกไทรอยด์ (เฉพาะผู้ป่วยที่นัด) ทุกวันจันทร์
*คลินิก Warfarin ทุกวันพฤหัสบดี
*คลินิกปวดสงบ สยบเมื่อยล้า ทุกวันศุกร์

 

ศัลยกรรม เวลา 13.00 - 16.00 น

 

*คลินิกคัดกรอกมะเร็งทางเดินน้ำดี ทุกวันพุธ
*คลินิกสุขภาพเพศชาย ทุกวันพุธ์

 

สูติ - นรีเวชกรรม เวลา 08.00 - 12.00 น

 

*คลินิกมีบุตรยาก ทุกวันจันทร์ - ศุกร์
*คลินิกนมแม่ (เวลา 08.00 - 16.00 น.) ทุกวันจันทร์ - ศุกร์
*คลินิกเจาะน้ำคร่ำ (PND) ทุกวันอังคาร
*คลินิกปวดสงบ สยบเมื่อยล้า ทุกวันพฤหัสบดี

 

สูติ - นรีเวชกรรม เวลา 13.00 - 16.00 น

 

*คลินิกหลังคลอด & วางแผนครอบครัว ทุกวันจันทร์
*คลินิกโรงเรียนพ่อ-แม่ (ฟังผลเลือด) ทุกวันอังคาร
*คลินิกโรงเรียนพ่อ-แม่ (เตรียมคลอด) ทุกวันพุธ
*คลินิกธาลัสซีเมีย (หญิงตั้งครรภ์/สามี) ทุกวันพุธ
*คลินิกอัลตราซาวด์สูติกรรม ทุกวันพุธ,พฤหัสบดี
*คลินิกรับนมสำหรับเด็กติดเชืื้อ ทุกวันพฤหัสบดี
*คลินิกผ่าตัดปากมดลูกด้วยห่วงไฟฟ้า (LEEP) ทุกวันพฤหัสบดี ทุกวันพฤหัสบดี
*คลินิกวัยทอง ทุกวันศุกร์
*คลินิกเตรียมพร้อมเพื่อลูกรัก ทุกวันศุกร์

 

กุมารเวชกรรม เวลา 08.30 - 12.00 น

 

*คลินิกสุขภาพเด็กดี (จัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ และให้วัคซีนเด็ด 0-5 ปี) ทุกวันจันทร์
*คลินิกหอบหืดในเด็ก ทุกวันอังคาร
*คลินิกธาลัสซีเมีย (เด็ก) ทุกวันพุธ
*คลินิกทารกแรกเกิดที่มีความเสี่ยงหลังคลอด ทุกวันพฤหัสบดี

 

ให้บริการเด็กที่มีภาวะพร่องพัฒนาการอบด้านและงานสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่น ( อายุแรกเกิด - 15 ปี )
*ทุกวันจันทร์ - ศกร์ เวลา 08.30 -16.00 น.

 

กุมารเวชกรรม เวลา 08.30 - 16.00 น ทุกวันจันทร์ - ศุกร์

 

*คลินิกให้การปรึกษาด้านสุขภาพจิต ต่อ 215 , 355
*คลินิกให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ ต่อ 215 , 355
*คลินิกจิตสังคมบำบัด ต่อ 215 , 355
*คลินิกเลิกบุหรี่ , สุรา ต่อ 215 , 355

 

ทันตกรรม

 

* ในเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.00 น ทุกวันจันทร์ - ศุกร์
* นอกเวลาราชการ เวลา 16.00 - 20.00 น ทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดี

 

 


*คลินิกฟอกเลือด

ทุกวันอังคาร เวลา 09.00 - 12.00 น.

*คลินิกล้างไตทางช่องท้อง ทุกวันอังคาร เวลา 13.00 - 16.00 น.

 

*คลินิกล้างไตทางช่องท้องเคลื่อนที่ ณ โรงพยาบาลโพนพิสัย เดือนละ 1 ครั้ง
(สอบถามได้ที่ รพ.นค. ต่อ 622,624)

 

 


บริการฝังเข็ม นพ.สุรพล เอียตระกูลไพบูลย์

 

1. กลุ่มอาการปวดต่างๆ เช่น ปวดศีรษะ ปวดคอ ไหล่ เข่า ทุกวันจันทร์ - พุธ เวลา 09.00-11.00 น.
2. โรคประสาท และกล้ามเนื้อ ทุกวันจันทร์ - พุธ เวลา 09.00-11.00 น.
3. โรคอื่นๆ นอนไม่หลับ ควบคุมน้ำหนัก โรคผิดหนัง ทุกวันจันทร์ - พุธ เวลา 09.00-11.00 น.
บริการนวด

 

นวดรักษาอาการ , ประคบสมุนไพร , นวดฝ่าเท้า ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.

 

 


นอกเวลาราชการ (วันราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ช่วงเย็น เวลา 17.00 - 21.00 น.
ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ ช่วงเช้า เวลา 08.00 - 12.00 น.
บริการนวด

 

นวดรักษาอาการ , ประคบสมุนไพร , นวดฝ่าเท้า ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 09 พฤศจิกายน 2017 เวลา 16:43 น.
 


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: cheap business web hosting vps/dedicated reseller Valid XHTML and CSS.