กระดานข่าว

แบบสำรวจ

ท่านเข้ามาใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อ?..ท่านเป็นบุคคลภายในหรือภายนอก
 
informationNKHos

ลิ้งค์ภายนอก

หน้าหลัก ตารางการให้บริการ
 
00000000000000000000000001
0000000000000000000000001
000000000000000000000001
00000000000000000000001
00000000000000000001
0000000000000000001
00000000000000001
0000000000000001
0000000000001
000000000001
00000000001
0000000001
000000001
00000001
0000001
000001
00001
0001
001
01
1
10
HOSxP 3
การให้บริการ
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2008 เวลา 23:50 น.

 

สาขาอายุรกรรม

คลินิก / วัน

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัส

ศุกร์

อายุรกรรม

ห้องเบอร์ 27

นพ.วุฒิศักดิ์

พญ.สุกัญญา

นพ.นฤพนธ์

นพ.ฉัตรชัย 
ลิ้มมณี

พญ.พรพิชญา

อายุรกรรม
ประสาท

ห้องเบอร์ 25

นพ.ปิยะเดช

นพ.ปิยะเดช

-

-

-

โรคข้อ-รูมาติซึ่ม

ห้องเบอร์ 66

พญ.จินตาหรา

-

-

พญ.จินตาหรา

พญ.จินตาหรา

ทางเดินอาหาร (GI)

ห้องเบอร์ 77

นพ.จำรัส
(โรคตับ)

-

นพ.จำรัส
(โรคทางเดินอาหาร)

-
-

อายุรกรรม
โรคหัวใจ

ห้องเบอร์ 26

-

-
-

พญ.พรพิชญา

-

อายุรกรรม
โรคเลือด

ห้องเบอร์ 66,25

-

-

กรรณิการ์
-

กรรณิการ์
(ธาลัสซีเมีย)

อายุรกรรม โรคไต

ห้องเบอร์ 25

-

-

-

นพ.พิสิฐ

-


คลินิกแพทย์เฉพาะทาง ในวันราชการ เวลา 08.30 - 12.00 น.

*คลินิกล้างไตทางช่องท้องเคลื่อนที่ ณ โรงพยาบาลโพนพิสัย เดือนละ 1 ครั้ง
(สอบถามได้ที่ รพ.นค. ต่อ 622,624)

 

 

 

เวลา 08.00 - 16.00 น. ทุกวันจันทร์ - ศุกร์

 

*คลินิกส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนต้น ต่อ 637
*คลินิกส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ ต่อ 637
*คลินิกตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ต่อ 637
*คลินิกตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography) ต่อ 637
*คลินิกการตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะ เดิน - วิ่ง ออกกำลังกาย (EST) ต่อ 637
*คลินิกฉีดยารักษาไวรัสตับอักเสบ ต่อ 637
*คลินิกตรวจสุขภาพประจำปี ต่อ 515
*ศูนย์พึ่งได้ (ให้คำปรึกาาผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรง) ต่อ 227
*คลินิกให้การปรึกษาโรคเอดส์ , โรงเรื้อรังทั่วไป ต่อ 175

 

วัน / เวลา

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัส

ศุกร์

08.30 - 12.00 น.

ห้องตรวจลูกค้าสัมพันธ์

ห้องตรวจลูกค้าสัมพันธ์

ห้องตรวจลูกค้าสัมพันธ์

ห้องตรวจลูกค้าสัมพันธ์

ห้องตรวจลูกค้าสัมพันธ์

คลินิกผู้สูงอายุ

คลินิกหอบหืด

-

คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ

คลินิก Good Health

คลินิกโรคจากการทำงาน

คลินิกโรคจากการทำงาน

คลินิกโรคจากการทำงาน

คลินิกโรคจากการทำงาน

คลินิกโรคจากการทำงาน

-

คิลนิกยาต้านไวรัสเอดส์
(NAPHA เด็ก)

คิลนิกยาต้านไวรัสเอดส์
(NAPHA ผู้ใหญ่)

คลินิก Warfarin
-

-

-
คลินิก
Fit For Life
(DOAC Plus)
คลินิก
Fit For Life
(DOAC Plus)
-
13.00 - 16.00 น.
คลินิกผิวหนัง
(สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน)

-

-
-

คลินิกปวด สงบ สยบเมื่อยล้า

......................................................................................................................................................................................

สาขากุมารเวชกรรม

วัน / เวลา

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัส

ศุกร์

กุมารเวชกรรมห้องเบอร์
30 -32

พญ. วัชโรบล

พญ. รัชดาพร/
พญ. ฤดีมน

พญ. สุมิศรา

พญ. ธิดานวล/
นพ. สาธิต

พญ. ภูษณี/นพ. สุรพล

พญ. สุมิศรา

นพ. สุรพล

พญ. ฤดีมน

พญ. รัชดา

นพ. สาธิต

13.00 - 15.00 น.
คลินิกสุขภาพเด็กดี
(จัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อมแม่
และให้วัคซีนเด็ก 0-5 ปี)

คลินิกหอบหืดในเด็ก

คิลนิกธาลัสซีเมีย (เด็ก)
คลินิกทารกแรกเกิดที่มี
ความเสื่ยงหลังคลอด

-

คลินิกแพทย์เฉพาะทาง ในวันราชการ เวลา 08.30 - 12.00 น.

 

ให้บริการเด็กที่มีภาวะพร่องพัฒนาการอบด้านและงานสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่น ( อายุแรกเกิด - 15 ปี )
*ทุกวันจันทร์ - ศกร์ เวลา 08.30 -16.00 น.

......................................................................................................................................................................................

สาขาศัลยกรรมกระดูกและข้อ

คลีนิก / วัน

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัส

ศุกร์

กระดูกและข้อ
ห้องเบอร์ 22

นพ. วรวิทย์

นพ. ทศพร

แพทย์หมุนเวียน

นพ. กฤษฎา

แพทย์หมุนเวียน

คลินิกแพทย์เฉพาะทาง ในวันราชการ เวลา 08.30 - 12.00 น.

......................................................................................................................................................................................

สาขาจักษุวิทยา

คลีนิก / วัน

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัส

ศุกร์

ตรวจตา
ห้องเบอร์ 38

นพ. ศิริธร

นพ. ภิรดี

พญ.ศศินันท์

นพ. เมธาวี

แพทย์หมุนเวียน

คลินิกแพทย์เฉพาะทาง ในวันราชการ เวลา 08.30 - 12.00 น.

......................................................................................................................................................................................

สาขาโสต ศอ นาสิก

คลีนิก / วัน

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัส

ศุกร์

หู คอ จมูก
ห้องเบอร์ 42

นพ. เอกพนธ์

นพ. ธิดา

พญ. สิริมน

พญ. เอกพนธ์

แพทย์หมุนเวียน

คลินิกแพทย์เฉพาะทาง ในวันราชการ เวลา 08.30 - 12.00 น.

......................................................................................................................................................................................

สาขาศัลยกรรม

คลินิก / วัน

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัส

ศุกร์

ศัลยกรรมทั่วไป

ห้องเบอร์ 20

นพ.วุฒิศักดิ์

พญ.สุกัญญา

นพ.นฤพนธ์

นพ.ฉัตรชัย 
ลิ้มมณี

พญ.พรพิชญา

ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

ห้องเบอร์ 21

นพ.ปิยะเดช

นพ.ปิยะเดช

-

-

-

ศัลยกรรมหลอดเลือด

ห้องเบอร์ 21

พญ.จินตาหรา

-

-

พญ.จินตาหรา

พญ.จินตาหรา

ศัลยกรรม
ประสาท

ห้องเบอร์ 21

นพ. ฉัตรชัย บุญประชารัตน์

-

นพ. ฉัตรชัย บุญประชารัตน์

-
-

เวลา
13.00-16.00 น.

ห้องเบอร์ 20,21

-

-

คัดกรองมะเร็ง
ทางเดินน้ำดี
(นพ.ศราวุธ)

-

-

-

-

คลินิกสุภาพ
เพศชาย
(นพ. ธงชัย)
-

-

คลินิกแพทย์เฉพาะทาง ในวันราชการ เวลา 08.30 - 15.00 น.

......................................................................................................................................................................................

สาขาสูติ-นรีเวชกรรม

คลินิก / วัน

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัส

ศุกร์

ฝากครรภ์
ห้องเบอร์ 33

พญ. รัฐวิชญ์

พญ. สุนิดา

นพ. กิตติพงษ์

พญ. อภิญญา/
พญ. พิริยา

นพ. สุวิทย์

สูติ-นรีเวช/
วางแผนครอบครัว
ห้องเบอร์ 35
พญ. อภิญญา/
นพ. กิตติพงษ์

พญ. รัชนีกร

พญ. พิริยา
นพ. รัฐวิชญ์

พญ. สุนิดา

คลินิกแพทย์เฉพาะทาง ในวันราชการ เวลา 08.30 - 12.00 น.

 

เวลา / วัน

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัส

ศุกร์

08.00 - 16.00 น.

คลินิกนมแม่
(ตึกสู่ขวัญ)

คลินิกนมแม่
(ตึกสู่ขวัญ)

คลินิกนมแม่
(ตึกสู่ขวัญ)

คลินิกนมแม่
(ตึกสู่ขวัญ)

คลินิกนมแม่
(ตึกสู่ขวัญ)

08.00 - 12.00 น.

คลินิกมีบุตรยาก

คลินิกมีบุตรยาก

คลินิกมีบุตรยาก

คลินิกมีบุตรยาก

คลินิกมีบุตรยาก

คลินิกเจาะน้ำคร่ำ (PND)

13.00 - 16.00 น.

คลินิกหลังคลอด & วางแผน

คลินิกโรงเรียน พ่อ-แม่
(ฟังผลเลือด)

คลินิกโรงเรียน พ่อ-แม่
(เตรียมคลอด)

คลินิกรับนม
สำหรับเด็กติดเชื้อ

คลินิกวัยทอง

-

-

คลินิกธาลัสซีเมีย
(หญิงตั้งครรภ์/สามี)

คลินิกผ่าตัดปากมดลูก
ห่วงไฟฟ้า (LEEP)
คลินิกเตรียมพร้อม
เพื่อลูกรัก

-

-

คลินิกอัลตราซาวด์
สูติกรรม

คลินิกอัลตราซาวด์
สูติกรรม

-

-

-

-
คลินิกเสี่ยงทารกแรกเกิด
น้ำหนักน้อย

-

......................................................................................................................................................................................

สาขาเวชกรรมฟื้นฟู

คลีนิก / วัน

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัส

ศุกร์

ห้องเบอร์ 25

-

-

พญ. ศศิยา

-

พญ. วันรัฐ

คลินิกแพทย์เฉพาะทาง ในวันราชการ เวลา 08.30 - 12.00 น.

......................................................................................................................................................................................

สาขาจิตเวช

คลีนิก / วัน

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัส

ศุกร์

จิตเวช
ห้องเบอร์ 37

พญ. มนฤดี

พญ. มนฤดี

-

-

-

คลินิกแพทย์เฉพาะทาง ในวันราชการ เวลา 08.30 - 12.00 น.

 

ทุกวันจันทร์ - ศุกร เวลา 08.30 - 12.00 น

 

*คลินิกให้การปรึกษาด้านสุขภาพจิต ต่อ 215 , 355
*คลินิกให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ ต่อ 215 , 355
*คลินิกจิตสังคมบำบัด ต่อ 215 , 355
*คลินิกเลิกบุหรี่ , สุรา ต่อ 215 , 355ี


......................................................................................................................................................................................

ทันตกรรม ในวันเวลาราชการ

 

* ในเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.00 น ทุกวันจันทร์ - ศุกร์
* นอกเวลาราชการ เวลา 16.00 - 20.00 น ทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดี


......................................................................................................................................................................................

 


บริการฝังเข็ม นพ.สุรพล เอียตระกูลไพบูลย์

 

1. กลุ่มอาการปวดต่างๆ เช่น ปวดศีรษะ ปวดคอ ไหล่ เข่า ทุกวันจันทร์ - พุธ เวลา 09.00-11.00 น.
2. โรคประสาท และกล้ามเนื้อ ทุกวันจันทร์ - พุธ เวลา 09.00-11.00 น.
3. โรคอื่นๆ นอนไม่หลับ ควบคุมน้ำหนัก โรคผิดหนัง ทุกวันจันทร์ - พุธ เวลา 09.00-11.00 น.
บริการนวด

 

นวดรักษาอาการ , ประคบสมุนไพร , นวดฝ่าเท้า ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


......................................................................................................................................................................................

 


นอกเวลาราชการ (วันราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ช่วงเย็น เวลา 17.00 - 21.00 น.
ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ ช่วงเช้า เวลา 08.00 - 12.00 น.

 

มีรถพยาบาลบริการ ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง โทร 1669

 

 

  

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2017 เวลา 09:58 น.
 


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: cheap business web hosting vps/dedicated reseller Valid XHTML and CSS.